Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 7-9 Abril